Doppler

USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych                                                                140 zł

USG doppler żył kończyny dolnej lub górnej (prawej lub lewej)                            120 zł

USG doppler tętnic kończyny dolnej lub górnej (prawej lub lewej)                       120 zł

USG doppler tętnic nerkowych                                                                                 120 zł

USG doppler naczyń trzewnych (tętnic i żył)                                                           120 zł

USG doppler aorty i tętnic biodrowych                                                                    120 zł

USG doppler innych wybranych naczyń tętniczych lub żylnych                            120 zł

 

Zapisy w rejestracji