Punkt konsultacyjny – specjalista psychoterapii uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień

Blandyna Barankiewicz – Prejs

Wtorek 16:00 – 18:00